Euro-przedszkole

strona projektu

Euro-przedszkole

Projekt będzie realizowany od dnia 01.10.2012 do 30.09.2013. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej »

Cele projektu

Projektem objęte będą dzieci w wieku 3–4 lat zamieszkałe na terenie gminy Wólka i nieobjęte w ogóle edukacją przedszkolną.

Czytaj więcej »